Zwapnienie jąder podstawy

Zespół Fahra, czyli zwapnienie jąder podstawy, jest schorzeniem zdecydowanie rzadkim. Niewiele osób na niego cierpi. Jest to choroba obejmująca cały ośrodkowy układ nerwowy, a jej głównym objawem jest gromadzenie wapnia w jądrach podstawy oraz korze mózgu. Jakie to może mieć konsekwencje, można się jedynie domyślać. W tym przypadku choroba może przyjmować trzy różne objawy kliniczne – wszystko zależy w niej od tego, w jakim momencie życia danej osoby choroba się po prostu pojawi. Może być to w okresie wczesnodziecięcym – w tym przypadku zostanie znacznie zahamowany rozwój umysłowy, a śmiertelność dzieci w takim stadium jest bardzo duża. Później jest to postać o wczesnym początku, czyli pojawiająca się dopiero po 30 roku życia, a następnie o późnym początku – tycząca ludzi w średnim wieku i starszych, którzy przekroczyli magiczne półwiecze. Osoby dotknięte tą chorobą mają spore trudności z mówieniem – nie dlatego, że nie wiedzą co powiedzieć, ale dlatego że uniemożliw im to ich stan. Dominują przede wszystkim zaburzenia psychiczne – afektywne, osobowości, lękowe, depresyjne, amnezje, a nawet psychozy. Z tego powodu zespół Fahra ma wyjątkowo bogaty obraz kliniczny. Wygląda to jak jedna wielka mieszanka głównych, najczęściej występujących chorób psychicznych, do których dochodzi jeszcze padaczka i zesztywnienie mięśni. Życie takiej osoby jest utrudnione w stopniu najwyższym, nie ma możliwości przystosowania się do warunków.