Zaburzenie psychiczne: zespół Capgrasa

Zespół Capgrasa jest bardzo rzadką chorobą psychiczną, jednakże występuje – i dlatego należy się jej przyjrzeć. Chory jest święcie przekonany, że wszyscy ludzie z jego otoczenia wygląda tak samo. Ma zatem wrażenie, że zna wiele ludzi, ale tak naprawdę każdy z nich jest dla niego zupełnie obcy. Niestety, zaburzenie to może tyczyć nie tylko postrzegania ludzi, ale także zwierząt oraz przedmiotów codziennego użytku. Co bardzo interesujące, oprócz tego jednego objawu tak naprawdę nie ma żadnego innego, który świadczyłby o zaburzeniu psychicznym. Zespół Capgrasa może natomiast towarzyszyć innym zaburzeniom, takim jak schizofrenia oraz otępienia. Sam pojawia się najczęściej w wyniku różnych urazów głowy, przy czym jego przebieg może być zarówno ostry, jak i przewlekły. Zespół ten został po raz pierwszy zauważony i bardziej dokładnie opisany przez francuskiego psychiatrę, Josepha Capgrasa, w roku 1923. Poznał on cierpiącą na ten syndrom kobietę, żyjącą w przekonaniu, że każda ze znajomych jej osób została zastąpiona przez jednego „sobowtóra”. Kolejnym studium przypadku była inna, tym razem 74 letnia kobieta, zbadana przez Passera i Warnocka w 1991 roku. Przebywała ona przez jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym, później powróciła do domu, a tam rozpoznano u niej atypową psychozę. Widząc w swoim mężu obcego sobowtóra odmówiła spania z nim w jednym łóżku, zabezpieczyła się także w broń przed nim. Co interesujące, prawidłowo rozpoznawała każdą inną osobę.