Urazy kości i stawów

Urazy kości i stawów

Należą do nich: urazy obręczy kończyny górnej i kończyny dolnej. Anatomia urazu: obręcz kończyny górnej zbudowana jest z obojczyków i łopatek, która stanowi niekompletny pierścień. Pierścień ten połączony z klatką piersiową oraz stawami mostkowoobojczykowymi. Jest to obręcz ruchoma, co pozwala uzyskać szeroki zakres ruchów kończyny. Kolejnym urazem są złamania obojczyka, których najczęstszymi przyczynami są: upadek na odciągnięte ramię lub bark. Odłam przyśrodkowy jest pociągany w górę i tył przez mięsień mostkowosutkowoobojczykowy. Odłam dalszy pod wpływem ciężkości kończyny ulega przemieszczeniu ku dołowi i przodowi. Powikłania złamania obojczyka to przede wszystkim: obrażenia naczyń podobojczykowych i splotu barkowego, dla których zdrowy obojczyk stanowi ochronę. Leczenie złamania to gipsowy opatrunek Desaulta. Złamanie z przemieszczeniem nastawiane jest opatrunkiem ósemkowym. Złamanie łopatki to kolejny uraz, który często występuje u ludzi. Do podstawowych przyczyn zaliczamy: silny uraz bezpośredni, powodujący niekiedy także złamanie żeber i kręgosłupa; do złamania panewki może dojść pośrednio przy upadku na wyciągniętą rękę lub bark. Leczenie polega na złożeniu opatrunku Desaulta, który jest podtrzymywany chustą trójkątną. Złamania panewki z przemieszczeniem nastawia przez odciągnięcie i wyciąg kończyny, a później unieruchomienie gipsem piersioworamiennym.