Świadomość – to efekt uboczny?

Mózg jest jedną z najbardziej skomplikowanych struktur na ziemi, którego funkcje tak naprawdę nie są do końca poznane. Dzięki niemu każda istota wie, co ma zrobić by przeżyć, znaleźć coś do jedzenia, a także „obłaskawić” życiowego partnera. Wszystkie te czynności wykonuje się praktycznie nieświadomie, każdy wie że jest mu to konieczne do szczęścia. Skąd zatem świadomość? Zgodnie z badaniami naukowców i lekarzy, świadomość okazuje się jedynie efektem ubocznym, jaki powstał na drodze ogólnego rozwoju mózgowia. To właśnie dzięki świadomości możliwe jest myślenie abstrakcyjne, komunikacja w formie pisanej, tworzenie nowych rzeczy i kultury. To dzięki mózgowi człowiek zapamiętuje najważniejsze zdarzenia ze swojego życia, co więcej – rodzajów pamięci jest bardzo dużo. Za pamięć odpowiada w mózgu hipokamp – to w nim kumulowana jest wiedza oraz wspomnienia, w formie długotrwałej. Pamięć krótkotrwała, konieczna do wykonywania bieżących czynności, znajduje się w przyśrodkowej korze skroniowej oraz korze przedczołowej. Reakcje ruchowe, automatyczne, mogą być wykonywane dzięki pamięci proceduralnej, znajdującej się w móżdżku oraz zwojach podstawowych. Emocjonalność to ciało migdałowate oraz kora obręczy. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest tak zwana pamięć nieuświadomiona, na której opiera się automatyzm ruchowy. W większości przypadków nie uświadamiamy sobie tego, ile tak naprawdę pamiętamy – kiedy próbujemy jednak odnieść przeszłe doświadczenia do obecnych faktów, przywołujemy wiedzę o nich w postaci pamięci świadomej.