Studia na kierunkach medycznych

Studia na kierunkach medycznych

Większość młodych ludzi kontynuuje naukę na uczelniach wyższych zaraz po zdaniu matury. Oczywiście wśród studentów zdarzają się osoby dojrzałe, chcące podnieść swoją wartość na rynku pracy za pomocą dyplomu. Wybór kierunków jest bardzo obszerny. W związku z niżem demograficznym szkoły starają się dopasować swoje oferty do potrzeb kandydatów. Przyszli studenci mogą wybierać wśród tradycyjnych specjalności (na przykład filologia czy ekonomia), albo tych całkiem zwariowanych. Nikogo już nie dziwią kursy z oceanografii z językiem arabskim albo połączenie filozofii oraz biznesu. Istnieje jednak grupa kierunków, które od wielu lat cieszą uznaniem i prestiżem. Niewątpliwie zalicza się do nich medycyna. Kierunek lekarski uchodzi za wyjątkowo trudny i pracochłonny. Studia trwają sześć lat, a po ich ukończeniu absolwent musi odbyć obowiązkowy staż. Przez pierwsze trzy lata studenci uczą się przedmiotów podstawowych, takich jak anatomia czy fizjologia. Na wyższych semestrach dochodzą przedmioty kliniczne, prowadzone w szpitalach. Po pierwszym roku studenci odbywają wakacyjne praktyki pielęgniarskie. Już samo dostanie się na medycynę jest osiągnięciem. Kandydaci muszą uzyskać bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego z chemii oraz biologii. Niektóre uczelnie wymagają trzeciego przedmiotu, zwykle jest to matematyka albo fizyka. Naukę na pierwszym roku rozpoczyna około dwustu studentów, ale kończą tylko najzdolniejsi, a także… Ci bardzo wytrwali.