Polujące prątki gruźlicy

Gruźlica to groźna choroba zakaźna, która przenosi się za pośrednictwem bakterii zwanej prątkiem gruźlicy. Kojarzy się ją jako chorobę ludzi biednych, tymczasem nie dotyka ona tylko tych, którzy żyją w skrajnym ubóstwie – coraz częściej chorują na nią również osoby młode. To one są najbardziej zdeterminowane do tego, by zdobyć i utrzymać jakąkolwiek pracę zawodową, bo w dzisiejszych czasach utrzymanie się bez pomocy rodziców jest rzeczą ogromnie trudną. Z tego powodu młodzi przeżywają nie tylko ogromna ilość stresu, ale także odżywiają się w biegu i jedzą rzeczy, które są delikatnie mówiąc – mało zdrowe i ubogie w substancje prawdziwie odżywcze. Co więcej, uwielbiają używki, które nie tylko mają wprowadzić ich w stan relaksu, ale także – w stan znacznie większej mobilizacji i wykonywania dwa razy większej pracy. Na gruźlicę bardzo często chorują także osoby, które są już nosicielami wirusa HIV, a jak wiadomo – takimi osobami są najczęściej właśnie młodzi. I jest to także problem naszego kraju, gdyż rokrocznie notuje się coraz większe zachorowanie na tego rodzaju chorobę. W większości przypadków ciężko poznać, że mamy do czynienia akurat z gruźlicą. Należy ją rozpoznać w chwili, w której mamy długi, co najmniej trzytygodniowy kaszel suchy, a następnie wilgotny z wydzieliną śluzową lub ropną (nie należy jednak mylić tego z kaszlem astmatycznym bądź alergicznym!). W gruźlicy obecny jest także ból w klatce piersiowej oraz szybka męczliwość.