Połączenie medycyny z osiągnięciami współczesnej inżynierii

Żyjemy w czasach intensywnego rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych. Ciekawym zjawiskiem jest łączenie przedmiotów, które z pozoru nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Najczęściej dzieje się tak w przypadku medycyny oraz różnych dziedzin z zakresu inżynierii. Współczesny lekarz codziennie wykonuje badania oraz zabiegi za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak USG czy tomograf. Do zaprojektowania sprzętu operacyjnego potrzebna jest wiedza zarówno z zakresu medycyny, jak i informatyki czy biotechnologii. Od kilku lat bardzo dużo mówi się o biocybernetyce, interdyscyplinarnej dziedzinie nauki. Bazując na wiedzy i doświadczeniu lekarzy, biocybernetycy przekładają informację medyczną na język zrozumiały dla inżynierów. Osoby z wykształceniem typowo technicznym opracowują nowe urządzenia i algorytmy sterowania, które znajdują zastosowanie w wyposażeniu szpitali. Komunikacja pomiędzy dwoma tak różnymi dziedzinami, jak medycyna i technika, jest bardzo ważna dla dalszego rozwoju nauki. W technologii opracowuje się nowe modele i rozwiązania, wzorując się na zjawiskach zachodzących w przyrodzie. Natomiast przedmioty związane z medycyną zyskują nowe narzędzia dzięki zaangażowaniu inżynierii. W przyszłości możemy spodziewać się pogłębiania związków pomiędzy naukami ścisłymi. Być może następnym krokiem będzie włączenie humanistyki do rozwoju nauk medycznych, szczególnie w zakresie psychiatrii oraz opieki psychologicznej nad pacjentem.