Państwowa służba zdrowia

Jedną z podstawowych funkcji państwa jest zapewnienie opieki zdrowotnej swoim obywatelom. Trudno wyobrazić sobie współczesne państwo, które nie spełnia tej nadrzędnej roli. Z państwowej służby zdrowia korzysta każdy z nas. Od samego urodzenia jesteśmy objęci opieką zdrowotną. Szczepimy nasze dzieci, a następnie chodzimy z nimi do przychodni, kiedy przytrafiają się nieprzyjemne dolegliwości. Niektórzy zastanawiają się, czy możliwe jest istnieje prywatnej służby zdrowia? Jest to bardzo odważne pytanie, ale jednak często przewija się w debacie publicznej. Jest ono stawiane, ponieważ państwowa służba zdrowia posiada szereg wad. Szpitale oraz przychodnie są niedofinansowane, sprzęt jest przestarzały, a personel za mało zarabia. Niskie standardy, długie kolejki doskwierają także pacjentom. Ponadto, wiele osób korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej, mimo swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Najczęściej są to specjaliści z dziedziny stomatologii czy dermatologii, więc nie są to strategiczne obszary leczenia pacjentów. W pełni prywatna służba zdrowia jest nierealna, ponieważ trudno wyobrazić sobie, że społeczeństwo będzie na tyle bogate, aby każdy mógł samodzielnie sfinansować kosztowne operacje, zwłaszcza po poważnych wypadkach transportowych. Z pewnością należy myśleć o ulepszaniu i podwyższaniu standardów państwowej służby zdrowia, ale powinniśmy zaniechać myślenia o całkowitym jej sprywatyzowaniu.