Opieka zdrowotna w Polsce

Opieka zdrowotna w Polsce

Poziom opieki zdrowotnej jest ściśle związany z wysokością przekazywanych na ten cel funduszy. W Polsce za podstawowe leczenie płaci Państwo ze składek wszystkich ubezpieczonych obywateli. Niestety nawet standardowe usługi medyczne są wyjątkowo drogie. W czasie badania kontrolnego lekarz korzysta ze specjalistycznych urządzeń oraz preparatów. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia tylko podstawową opiekę. Badania i terapie spoza listy NFZ musi opłacić osoba zainteresowana. Im bardziej skomplikowane schorzenie, tym większych dodatkowych kosztów może spodziewać się pacjent. Jakość usług świadczonych w polskich przychodniach pozostawia wiele do życzenia. Część zabiegów jest niedostępna ze względu na brak lekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami. Dlatego pacjenci korzystają z pomocy prywatnych fundacji i zbiórek pieniędzy. Po odłożeniu wystarczającej kwoty wyjeżdżają na leczenie do Niemiec, USA czy Wielkiej Brytanii. Taka tendencja bardzo źle świadczy o organizacji krajowej służby zdrowia. Dodatkowym problemem jest brak pieniędzy na prowadzenie badań z zakresu nauk medycznych. Państwa wysoko rozwinięte inwestują ogromne kwoty w rozwój nowych, skutecznych metod leczenia. Łączenie nauk przyrodniczych z inżynierią jest czymś naturalnym. Dopóki polskie środowisko naukowe nie otrzyma odpowiedniego wsparcia finansowego, medycyna w naszym kraju będzie stać na bardzo niskim, wręcz fatalnym poziomie.