Neurologiczny zespół strachliwości

Czy słyszałeś kiedykolwiek o rzadkim zaburzeniu, jakim jest tak zwane „Skaczący Francuzi z Maine”? Jeżeli nie, to koniecznie powinieneś się zapoznać z jego objawami klinicznymi. W ten sposób nazywa się zespól strachliwości o podłożu neurologicznym, równocześnie uwarunkowany kulturowo. Ciekawość może na pewno wzbudzać sama nazwa – chorobę tę odnotowano po raz pierwszy pod koniec XIX wieku. Wówczas to neurolog przeprowadził obserwację pięćdziesięciu francuskich drwali – wszyscy oni pomieszkiwali na mało zaludnionych terenach przy wschodniej granicy z Kanadą. Każdy z nich doświadczał tych samych objawów – braku kontroli nad swoim ciałem, gwałtownymi reakcjami na bodźce – na przykład hałas. Co jednak jest najbardziej interesujące, to duże posłuszeństwo – kiedy badacz wydawał jakikolwiek rozkaz, zostawał on natychmiast spełniony. Drwale byli w stanie zrobić wszystko bez zastanowienia – czy chodziło o skok do wody, czy o zamordowanie siekierą własnej matki. Można się zatem tylko domyślać, jaki postrach sialiby żołnierze dotknięci tym zaburzeniem… Czasami można pomylić tę jednostkę chorobową z zespołem Tourette’a – tutaj również chorzy nie są w stanie kontrolować swojego ciała. Tutaj jednak charakterystyczne są przekleństwa – z ich powodu Tourette jest niezwykle znany na całym świecie. Nie znaczy to jednak, że występuje szczególnie często, choć na pewno częściej niż omawiani Francuzi.