Metody badań i stawiania diagnozy

Metody badań i stawiania diagnozy

Najważniejszym etapem w leczeniu pacjentów jest sam początek. Postawienie właściwej diagnozy bywa bardzo trudne. W niektórych przypadkach lekarze mają kłopot z identyfikacją problemu nawet po kilku wizytach pacjenta. Czasem objawy pasują do zbyt wielu schorzeń, które wzajemnie się wykluczają. Bywa również tak, że występuje zaledwie jeden symptom, który trudno przypisać jakiejś konkretnej chorobie. W takiej sytuacji dodatkowe badania stają się niezbędne. Ogólnej informacji na temat stanu zdrowia człowieka dostarcza morfologia krwi. Na podstawie wyników lekarz może ocenić, czy pacjent ma za wysoki poziom cukru, cholesterolu albo hormonów. Niezwykle istotny jest hematokryt oraz liczba białych i czerwonych krwinek w osoczu. Biochemia krwi ułatwia zdiagnozowanie cukrzycy, białaczki oraz zaburzeń natury hormonalnej. Wymienione choroby charakteryzują się objawami, które na początku przypominają zwykłą infekcję. Jednak im wcześniej zostanie wykryty problem, tym większe szanse na wyleczenie zyskuje pacjent. Kolejnym, bardzo istotnym badaniem, jest prześwietlenie. Na podstawie zdjęcia rentgenowskiego można zdiagnozować bardzo wiele nieprawidłowości. Najczęściej w ten sposób potwierdza się nowotwory, tętniaki oraz inne patologiczne zmiany narządów wewnętrznych. W badaniach mózgu stosuje się nieco inny rodzaj zdjęć. Lekarze stawiają diagnozy na podstawie badania dwu oraz trójwymiarowego PET albo CT. Najczęściej stosowaną w polskich szpitalach metodą jest tomografia komputerowa.