HIV, AIDS – choroba cywilizacyjna

Wirus HIV należy do retrowirusów, które wywołują AIDS. W dzisiejszych czasach wyróżniamy dwie odmiany retrowirusa: HIV1 i HIV2. Stwierdza się, że pierwotnym gospodarzem HIV1 były szympansy, natomiast HIV2 małpy mangaby rudoczelne. W latach 50 doszło do przeniesienia wirusa do populacji ludzkiej. Wirion ma średnicę 110130 nm. Materiał genetyczny wirusa HIV stanowi pojedynczą nić RNA. W dojrzałym wirusie wyróżnia się 2 niezależne nici RNA połączone z dwoma enzymami odwrotną transkryptazą, integrazą. Znajduje się w nim również białkowy rdzeń oraz białkowa otoczka rdzenia, jak również zewnętrzna otoczka wirusa, która jest utworzona ze struktur lipidowych i białka. Znane są dwa wirusy HIV: HIV1, HIV2, które posiadają od 40 do 60% homologicznych sekwencji. HIV1 można odnaleźć w kilkunastu genotypach od A do K. W Europie Środkowej i Wschodniej występują dwa podtypy A i B. W Zachodniej Europie i Ameryce Północnej występuje podtyp B, Afryka Subsacharyjska to podtypy: A, C, D, F, G, H, J, K. HIV2 występuje przede wszystkim w Afryce Zachodniej. Zakażenie HIV2 jest do 5 do 8 razy mniejsza w porównaniu z HIV1. Ten rodzaj rzadko przenosi się drogą wertykalną, powoduje mniejszą wiremię, zwolnioną dynamikę zmniejszania CD4. Nie wykazuje on wrażliwości na NNRTI, może posiadać wiele mutacji powodujących oporność na inhibitory proteazy.