Fibrodysplasia Ossificans Progressiva

Fibrodysplasia Ossificans Progressiva

Rzadka choroba genetyczna, nazywana w skrócie FOP, może prawdziwie utrudnić życie ogromnej liczbie osób. W skrócie choroba polega na budowaniu tkanki kostnej w takich miejscach ciała, w których absolutnie jej być nie powinno. Mogą się one zatem pojawiać we wnętrzu mięśni, ścięgien, wiązadeł, w tkankach łącznych. Zarówno tkanka łączna jak i mięśniowa stopniowo coraz bardziej kostnieje, jest to proces, nad którym ani chory ani lekarze nie mają żadnej kontroli. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest postępujący brak samodzielności – chory nie może poruszać się o własnych siłach, nawet małe skaleczenia są dla niego niebezpieczne. Bardzo mało osób cierpi na tę chorobę i należy podkreślić, że na obecną chwilę nie ma możliwości jej uleczenia. Obecnie prowadzone są badania na ten temat, aczkolwiek z powodu braku odpowiednich finansów są one mocno ograniczone. Zgodnie z badaniami osoby chore posiadają w swoim ciele o wiele więcej BMP-4 w białych ciałkach krwi niźli osoby zdrowe. Białe ciałka krwi mają za zadanie chronić nasz organizm przed tym, co może się do niego dostać do wewnątrz, natomiast samo BPM-4 odpowiada właśnie za budowę kości. Inaczej mówiąc – w chwili zagrożenia, kiedy coś stanie się organizmowi (na przykład skaleczenie) jego regeneracja polega na zreperowaniu skaleczenia tkanką kostną. Teraz dość zrozumiały wydaje się fakt, dlaczego chorzy muszą tak bardzo unikać wszelakich niebezpieczeństw!