ADHD – choroba współczesności

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) zazwyczaj zostaje zdiagnozowany się w pierwszych latach życia i edukacji dziecka. Rozpoznaje się go wtedy, gdy maluch nie potrafi poradzić sobie z obowiązkami szkolnymi, ale również nie jest w stanie sprostać wyzwaniu, jakim jest wysiedzenie na lekcji w jednym i tym samym miejscu przez 45 minut. Okazuje się, że objawy ADHD nie musza pojawiać się u dzieci dopiero w okresie szkolnym, można je już zauważyć u niemowląt. Na co więc zwrócić uwagę? Co może świadczyć o zaburzeniach hiperkinetycznych u maluchów zaraz po urodzeniu? Jakie oznaki ADHD zauważymy u nowo narodzonych dzieci? W dzisiejszych czasach bez trudu można zauważyć, że skrót ADHD jest często nadużywany. Kiedy rodzice nie potrafią sobie poradzić z dzieckiem, które jest zbyt żywe, hałaśliwe, wykazuje trudności w nauce i ma problemy wychowawcze, często takiemu dziecku przypina się łatkę „malucha z ADHD”. Okazuje się, że w ogóle tak nie musi być, ponieważ nie wszystkie „łobuzy” w potocznym mniemaniu muszą być posiadaczami zaburzeń hiperkinetycznych, czyli nie muszą chorować na ADHD. Często jednak, kiedy rodzice nie radzą sobie z wychowaniem własnych dzieci, zrzucają ich złe nawyki na kanwę tej choroby, a wcale nie musi być ono chore, tylko może być rozpieszczone.